Magento Update

Met behulp van onze Magento Update service nemen we u het vaak complexe update proces uit handen en behoeden u zo voor de valkuilen die soms bij updates van toepassing zijn. Omdat er meestal sprake is van ingrijpende wijzigingen bij een nieuwe versie van Magento bestaat de update niet alleen uit het draaien een simpel upgrade script. Dit kan in het ergste geval ertoe leiden dat maatwerk functionaliteit na een update niet meer correct functioneert.Des te groter de versiesprong tussen de meest recente en de in gebruik zijnde versie, des te groter is ook de kans dat problemen zullen ontstaan waarbij de interventie van de ontwikkelaar gewenst is.

Zoals bij alle complexe systemen komen nieuwe functionaliteit en simpele CMS patches voor Magento beschikbaar in de vorm van versie upgrades. Het is in alle gevallen aan te raden om deze updates door een expert te laten installeren en daarna uitgebreid te testen voordat de versie inclusief updates aan het publiek beschikbaar gesteld wordt.

Wij ontvangen regelmatig aanvragen om Magento webwinkels te upgraden die meerdere jaren geleden geïmplementeerd zijn en die:

 • gebaseerd zijn op Magento versies die inmiddels niet meer ondersteund worden (bijvoorbeeld Magento CE v1.3, v1.4, v1.5, v1.6; in het tweede helft van 2015 is de actuele versie Community Edition v1.9.2);
 • opgebouwd zijn met behulp van een groot aantal onafhankelijke componenten die niet door ons ontwikkeld zijn en niet compatibel met elkaar zijn, en waarin een vorige ontwikkelaar gratis of betaalde extensies verwerkt heeft
 • onafhankelijke componenten bevatten, zoals hierboven beschreven, die binnen de Magento Core toegepast zijn omdat het de snelste en eenvoudigste oplossing is, ook al is het tegen alle gebruikelijke principes van ervaren Magento ontwikkelaars. De reden waarom deze methode als onwenselijk beschouwd wordt is dat zulke functionaliteit verloren gaat bij elke update van Magento Core; de webwinkel keert daarmee terug naar de basisfunctionaliteit van de standaard Magento installatie en alleen de geïnstalleerde extensies overleven, ook al kan er dan nog een compatibiliteitsprobleem ontstaan indien de betreffende modules lang voor de meest recente versie upgrade geïnstalleerd zijn.

 

Waarom heeft het altijd zin om naar de meest recente Magento versie te upgraden?

 • Beveiligingsupdates– In het geval van een e-commerce koppeling is dit een zeer belangrijk onderwerp voor zowel klanten als de eigenaar van een webwinkel. De meest recente patches bevatten tevens altijd alle aan beveiliging gerelateerde patches die zijn uitgegeven sinds de laatste versie update.
 • Nieuwe functionaliteit – In bijna elke nieuwe versie zijn ontwikkelingen opgenomen om een hogere conversie mogelijk te maken en de administratie te vereenvoudigen, om nog maar te zwijgen over vele betaalmethodes en transportopties die wereldwijd aan het ontstaan zijn.
 • Optimalisatie voordelen– Upgrades bevatten vaak optimalisaties met betrekking tot de snelheid waarmee de productdatabase benaderd kan worden of voor de werking van de beheer interface.
 • Evolutie van de front-end – Door te upgraden kunnen gebruikers tevens toegang krijgen tot de volledig vernieuwde responsieve versie van de fabriekstemplate. Parallel hieraan is ook de fabrieks-informatiebrief-template geoptimaliseerd.

 

Zo verloopt een Magento upgrade:

 1. Allereerst wordt een verklaring van vertrouwelijkheid opgemaakt, en daarna vragen we om de volledige broncode van de actieve webpagina en een recente back-up van de (product) database.
 2. Onze systeem architecten beoordelen de webwinkel vanuit het perspectief van de bezoeker en tevens vanuit het perspectief van de beheerder. Daarna wordt een waardeoordeel geveld over de toegepaste maatwerkoplossingen en de geïnstalleerde externe modules, een controle uitgevoerd op onwenselijke toevoegingen aan Magento Core die bij een update zullen komen te vervallen, en wordt ook niet vergeten om op potentiële beveilingsproblemen te letten.
 3. Na de resultaten van de gedetailleerde technische audit en daaruit voortvloeiende risico’s in overweging genomen te hebben doen wij u een aanbieding voor de versie upgrade en voor de reorganisatie van functionaliteit die aan Magento Core toegevoegd was naar externe modules zodat deze functionaliteit toekomstbestendig wordt.
 4. Na overeenstemming bereikt te hebben over de contractuele voorwaarden gaan we aan de slag. Gebruikmakend van de aan ons toegestane privileges maken we een exacte kopie van de daadwerkelijke actieve webwinkel binnen onze ontwikkelomgeving en integreren we deze kopie met ons revisie management systeem. Op deze wijze kan elke toegepaste verandering eenvoudig herroepen worden indien er fouten optreden bij het verder ontwikkelen van de omgeving of het toepassen van updates. Omdat al deze bewerkingen plaatsvinden op een kopie van de eigenlijke webshop kan de shop zelf ondertussen zonder enige beperking blijven functioneren.
 5. Nadat de upgrade is uitgevoerd controleert een 3-koppig handmatig test team de volledige functionaliteit en maakt een foutenlijst voor onze ontwikkelaars.
 6. De ontwikkelaars voeren de verplaatsing van in Magento Core geplaatste functionaliteit naar externe modules uit en voeren updates uit van toegepaste externe modules indien dit vereist is voor gebruik met de nieuwe versie.
 7. Indien noodzakelijk worden er geautomatiseerde tests ontwikkeld en uitgevoerd op de webshop omgeving. Op die manier zijn we in staat of kritieke zakelijke functionaliteit (registraties, producten in de winkelwagen plaatsen, orders aanmaken, etc.) correct functioneert.
 8. Zodra alles getest en goed bevonden is lanceren we op een in samenwerking met onze cliënt vastgesteld tijdstip de nu foutvrije en geactualiseerde Magento versie op de bestaande web omgeving.
 9. Maar ook daarna laten we u niet in de steek. We doen u een aanbieding voor een van onze toekomstgerichte support pakketten.

Als u een vraag heeft over het upgraden van Magento, neem dan contact op en wij zullen graag nadere informatie verschaffen.

 

VERTEL ONS OVER UW MAGENTO PROJECT!

Wij stellen graag onze bij complexe en veelomvattende internationale Magento projecten opgedane ervaring aan u ter beschikking. Ongeacht hoe complex uw e-commerce project ook is, wij zijn er van overtuigd dat we de missie aankunnen!

Next