Magento Project Reddingsdienst

Wij zijn vaak betrokken geweest bij het verhelpen van fouten en verbeteren van Magento webwinkels waar in het verleden onjuiste zakelijke processen zijn ingericht. In vele gevallen heeft de eigenaar al vrede gesloten met het probleem en een manier gevonden om eromheen te werken. Voor een dergelijke onwenselijke situatie ontstaat raakt een cliënt vaak verwikkeld in langdurige meningsverschillen met het bedrijf dat de webwinkel ontwikkeld heeft. In vele gevallen voelt de eigenaar van de webwinkel zich hulpeloos en overgeleverd aan de genade van de ontwikkelaar omdat de aanname is dat overstappen naar een andere ontwikkelaar extra risico's met zich mee zou kunnen brengen.Vaak komt het voor dat de eigenaar geen directe toegang tot de broncode van zijn eigen internetwinkel heeft. Wij hebben onze project reddingsdienst opgezet om in dergelijke situaties te kunnen ingrijpen. In zo’n situatie leggen wij extra nadruk op onze verzekering aan de eigenaar van de webwinkel dat hoe hopeloos de kans op succesvolle overdracht van het project wellicht ook lijkt, er altijd een oplossing te vinden is om het toch mogelijk te maken. Wij hebben met succes diverse webwinkels van de ondergang gered en klanten die door hun voorgaande leverancier waren klemgezet met contractuele voorwaarden de gelegenheid geboden afscheid te nemen van deze beperkingen, verliezen te voorkomen, en om vrijheid en het vertrouwen te herwinnen zonder daarbij gedwongen te worden nieuwe langdurige contractuele beperkingen te accepteren.

De foutieve of incorrecte werking van een Magento webwinkel kan een constant verlies van klandizie veroorzaken, na verloop van tijd begint het loyale klantenbestand af te brokkelen, en uiteindelijk in het ergste geval serieuze problemen veroorzaken die het zakelijk functioneren van de onderneming in gevaar brengen. Als op zo’n moment niet een betrouwbaar team van experts met de noodzakelijke kennis klaar staat om in te grijpen kan enig verder uitstel enorme omzetverliezen tot gevolg hebben.

Heeft u ooit door niet eens zo spectaculaire stijging van het gebruik van uw webwinkel instabiliteitsproblemen ervaren, of is uw webwinkel misschien zelfs al eens plat gegaan in zo’n situatie? Heeft u er ooit over nagedacht hoe het dan zou zijn om niet te kunnen terugvallen op de ontwikkelaar van de webwinkel? Of hoe het zou zijn als u wel afspraken heeft gemaakt over het oplossen van een probleem, maar de ontwikkelaar dit niet voor elkaar krijgt, andere zaken meer prioriteit geeft of de afgesproken werkzaamheden te laat afrondt?

Bij een dergelijke operationele crisis kunnen wij u effectief van dienst zijn volgens ons aanbevolen tijdschema, dat allereerst de meest belemmerende problemen oplost, vervolgens alle overige fouten corrigeert, en uiteindelijk specifieke zakelijke behoeften zal faciliteren volgens uw specificatie.

De leden van ons reddingsteam zijn een groep hoog gekwalificeerde professionals die hun sporen verdiend hebben als zakelijke analisten, dev-ops, systeemarchitecten, Magento architecten en ethische hackers. Het team brengt de verbeteringskansen in kaart en bereid een reddingsplan voor. Het doel daarbij is om een rimpelloze overgang van de broncode, gevoelige informatie, en geïntegreerde systemen naar een speciaal geprepareerde omgeving te bewerkstelligen. Wij hebben ruime ervaring met het redden door verplaatsing van webwinkel omgevingen met minimale of geheel zonder downtime.

 

Stappenplan Reddingsproces

1. Consultatie

Bij aanvang van de redding overleggen we met de klant, met als doel de bestaande situatie en de stappen die we zullen zetten om het probleem op te lossen te verduidelijken.

2. Aanvankelijke code auditing

We evalueren de meest belangrijke parameter van de Magento webwinkel, zoals de hosting omgeving, het operating systeem, de toegepaste IT beveiligingshulpmiddelen, de bandbreedte. Vervolgens evalueren we essentiële back-end componenten zoals de broncode, Core code, toegevoegde modules, beveiliging, functionaliteit, PHP, Magento versie updates, en ook front-end functies zoals het CSS framework, de prestaties van JavaScript, en de laadsnelheden. Alle punten worden samengevat in een document waarbij voor elk aandachtspunt een oplossing geadviseerd wordt.

3. Offerte voor reddingsacties en spoedeisende reparaties

Met als doel kritieke fouten allereerst te elimineren beginnen we met het maken van een offerte voor de uitvoering van de daartoe noodzakelijke taken.

4. Migratieplan en reddingsmigratie

Het reddingsteam werkt de details voor de reddingsoperate uit en houdt daarbij rekening met alle factoren waaraan de nieuwe omgeving zal moeten voldoen om de migratie mogelijk te maken. Te denken valt daarbij aan unieke code elementen, modules, add-ons en geïntegreerde of gekoppelde oplossingen ten behoeve van de webwinkel. Daarna wordt een geschikt tijdstip gekozen om de reddingsoperatie uit te voeren. Direct na de migratie staat een kwaliteitsteam en een bataljon ontwikkelaars klaar om de zakelijke functionaliteit van de webwinkel te testen, spoedeisende reparaties uit te voeren, en zodra alles correct funtioneert de gemigreerde webwinkel te activeren om zodoende een rimpelloze overgang voor de gebruiker te bewerkstelligen.

5. Snel reparatie pakket

Deze stap omvat het repareren van kritieke fouten zoals die eerder zijn vastgelegd in het document met geadviseerde oplossingen. Snel uitgevoerde reparaties maken een migratie volgens schema mogelijk. Een groep ontwikkelaars voert de reparaties uit, waarbij in vele gevallen aan Magento Core toegevoegde functionaliteit verplaatst wordt naar externe modules, en niet volledig correct functionerende maar desondanks cruciale code wordt gecorrigeerd.

6. Specificatie van nieuwe zakelijke vereisten

Nadat de meest urgente problemen zijn verholpen worden tijdens een opvolgend overleg met de cliënt additionele doelstellingen en vereisten waaraan de webwinkel moet voldoen vastgesteld. Op basis van dit overleg wordt een specificatie en een gebruikerscasus samengesteld inclusief specifieke plannen voor ontwikkeling van benodigde componenten en oplossingen.

7. Voorbereiding van een prijsindicatie

Wij bepalen een prijs voor alle elementen die zijn opgenomen in de specificatie en geven een schatting van de kosten die volledige implementatie met zich zal meebrengen.

8. Implementatie van nieuw te ontwikkelen onderdelen

De ervaren ontwikkelaars en webdesigners in ons team voeren de wijzigingen stuk voor stuk uit volgens de specificatie. Gedurende dit proces worden regelmatig zowel handmatige als ook geautomatiseerde tests uitgevoerd, en zal de projectmanager u regelmatig informeren over de voortgang van het project.

9. Testen door de cliënt

Na afronding van de werkzaamheden wordt u in staat gesteld om de nieuw ontwikkelde elementen zelf te testen. Mocht u daarbij tot het inzicht komen dat aanvullende aanpassingen wenselijk zijn dan zijn wij graag bereid daarover te spreken en een eventuele vervolgopdracht in ontwikkeling te nemen.

10. Contract voor reguliere maandelijkse support

Wij vinden het van belang om ervoor te zorgen dat u nooit weer alleen komt te staan in geval van problemen met uw webwinkel. Als u met ons een contract afsluit voor reguliere maandelijkse support dan heeft u toegang tot een betrouwbare en stabiele support afdeling en kunt u de kosten die dergelijke support met zich meebrengt ruim van tevoren in uw budget inpassen.

 

VERTEL ONS OVER UW MAGENTO PROJECT!

Wij stellen graag onze bij complexe en veelomvattende internationale Magento projecten opgedane ervaring aan u ter beschikking. Ongeacht hoe complex uw e-commerce project ook is, wij zijn er van overtuigd dat we de missie aankunnen!

Next