Hogyan fejlessz extrém gyors Magento indexelő megoldást?

Az adatbázisban lévő adatoknak egy részét feldolgozatlanul, úgymond nyers formában jelenítjük meg a felhasználónak, más adatokat feldolgozva jelenítünk meg, és vannak adatokat, melyeket egyáltalán nem jelenítünk meg. Az adatokat a lehető legkisebb egységekre bontva kell tárolni. Ez az adatbázis normalizálás egyik alapfeltétele, amely meghatározza, hogy az adatbázis tábla egy oszlopa egy elemi érték legyen.

A normalizált adatbázis következménye a hatékony információ tárolás, viszont ez lassítja a feldolgozást és a megjelenítést. Nem normalizált adatbázis esetén megjelennek az anomáliák, így ebből nem engedhetünk. Viszont a felhasználónak gyorsan szeretnénk megjeleníteni az adatot. Megoldás: az adatokat egy közös táblába szervezzük, melyből feldolgozás nélkül tudjuk az adatok megjeleníteni. A közös adatokat tartalmazó tábla a flat tábla, és az ezt karbantartó eljárás az indexelés. A cikk bemutatja azokat a szemléleteket, melyekkel a Magento keretrendszerét kihasználva gyorsíthatjuk a feldolgozást és megjelenítést, anélkül, hogy engednénk az adatbázis normalizáltságából.

 

A cikk a következő témákat fogja érinteni:

 • A nem normalizált adatbázis anomáliái
 • Indexelővel kapcsolatban támasztott követelmények
 • Eseményvezérelt indexelés
 • Indexelés megvalósítása Magento-ban
 • Konkluzió

 

magento indexelés flat tábla fejlesztő

 

A nem normalizált adatbázis anomáliái

 

Jelen cikkben csak az anomáliák okát és következményeit tárgyaljuk, azoknak a kezelésére nem térünk ki.

A normalizált adatbázis előfeltétele, hogy a tábla minden oszlopa, vagyis egy rekord minden eleme, egyetlen elemi érték legyen. Ne legyenek megegyező sorok, és a sorok sorrendje ne hordozzon információt.

 

Háromféle anomália jelentkezhet nem normalizált adatbázis esetén:

 1. Módosítási
 2. Beírási
 3. Törlési

 

 1. Módosítási anomália akkor jelentkezik, ha egy attribútum több táblában szerepel. Ez esetben módosításkor több helyen kell módosítani, ha ez nem történik meg, akkor az adatbázisunk inkonzisztens lesz.
 2. Beírási anomália akkor keletkezik, ha egy információ hiánya miatt egy sort nem tudunk felvinni. Ennek eredménye információvesztés.
 3. Ha olyan adatokat törlünk, melyekre még szükség lenne, akkor törlési anomáliáról beszélünk. Ez esetben is információvesztés a következmény.

Ahhoz, hogy az anomáliákat elkerüljük, adatbázisunkat normalizálnunk kell adatbázis normálformák szerint.

 

Indexelővel kapcsolatban támasztott követelmények

 

Az indexelő feladata, hogy gyorsítsa az adatok megjelenítését. Viszont, ahogy a fentiekben kiderült, az indexelt tábla nem elemi adatokat tartalmaz, hanem már feldolgozott adatokat. Így már elemi szinten megbukik a normalizáltsági teszten. Ezért bizonyos követelményeket kell vele szemben támasztani.

 

A fő követelményt nagyon egyszerű megfogalmazni:

 • Ha egy flat táblát törlünk rendszerből, akkor az ne okozzon anomáliát.
 • A rendszer flat tábla nélkül is működjön. -> Flat tábla nem a rendszer része.

 

Az első követelményt úgy tudjuk teljesíteni, ha a táblába csak az indexelő eljárás ír, és minden teljes indexelés előtt töröljük a táblát.

Mi van akkor, ha olyan adatot törlünk, amire szükség lett volna?

A válasz triviális. Nem tudunk olyan adatot törölni, a flat tábla nem a rendszer része, csak segít megjeleníteni az adatokat. A rendszernek nélküle is kell tudni működnie.

tips Példa: Összeállítjuk a flat táblát, de közben törlünk egy rekordot, melyre már nem volt szükség. Ekkor a flat táblában szereplő adatok már nem lesznek aktuálisak. Amikor újraindexelünk, lesznek olyan adatok, melyek már nem kellenek. Ha nem töröljük a flat táblát, akkor ellenőriznünk kellene, hogy van-e létjogosultsága az adott értékeknek, ami hosszú és bonyolult folyamat. Az egész tábla törlése és újra felépítése a legjobb megoldás. Ezt a későbbiekben említett egyéb okok is alátámasztják.

A gyorsulás oka, hogy csak azok az adatok szerepelnek a táblában, melyekre szükség van. Viszont ezeket az adatokat karban kell tartani, az igényeknek megfelelően a lehető legfrissebb állapotot biztosítani. A rendszer legfőbb szempontja a gyorsaság és a hatékonyság. Viszont az alrendszerek feladatmegoldási hatékonysága között nagyon nagy eltérések vannak.

 

Általános megoldás:

magento indexelés folyamat flat tábla

1. Indexelési folyamat vázlata

 

Az ábrán a lépések a következők:

 1. PHP lekéri az indexelendő rekordokat. Ezeket több táblából, több modellen keresztül.
 2. Ezután a MySQL elküldi a kért adatokat.
 3. A PHP feldolgozza a rekordokat ciklusok segítségével. Gyakran több egymásba ágyazott ciklussal.
 4. PHP egyenként visszaküldi a rekordokat.
 5. MySQL visszaírja.

Előnye: Egyszerű, átlátható logika.

Hátránya: Nagyon lassú. A flat táblával kapcsolatos követelmények kielégítésére alkalmatlan. Vannak olyan rendszerek, ahol kielégítő teljesítményt nyújt, de használata nem ajánlott.

 

Optimális megoldás:

optimális magento indexelési folyamat flat tábla

2. Indexelés folyamata

 

Optimalizált lépések:

 1. A PHP modellek segítségével összeállítja a flat táblát visszaadó lekérdezést.
 2. MySQL ezt a SELECT-et végrehajtja és beírja a kapott táblát az adatbázisba.

Előnye: Nagyon gyors, esetenként akár 30-szoros gyorsulás. Kiküszöböli a két rendszer közötti kommunikáció veszteséget. Kielégíti a követelményeket.

Hátránya: A lekérdezés gyakran nagyon bonyolult és átláthatatlan. Ritkán előfordulhat olyan eset, amikor a MySQL nem rendelkezik a megfelelő tudással, hogy a feldolgozott adatot elő tudja állítani. Ekkor egy optimalizált hibrid megoldást kell használni, amely feladatfüggő.

 

Eseményvezérelt indexelés

 

Az indexelés folyamatát indíthatjuk manuálisan, esetleg cron segítségével. Ebben az esetben teljes reindexelésre van szükség, hisz nem tudjuk, mely rekordok nem aktuálisak. Dilemmát okoz az is, hogy milyen gyakran fusson a reindex.

A teljes reindex nélkülözhetetlen, hiszen sebesség szempontjából meghatározó, hogy csak a releváns adatok vannak a táblában. Viszont minden egyes módosulás után lefuttatni költséges, és többet veszítünk vele, mint amit nyerünk. Ennek kiküszöbölése érdekében ki kell alakítani olyan folyamatokat, amelyek csak adott sorokat indexelnek. Ez nagyon egyszerű, hiszen a SELECT lekérdezés WHERE feltételében leszűrjük a rekordokat az adott feltétel szerint.

Az adatbázis táblákat úgy alakítjuk ki, hogy a beszúrásnál a MySQL automatikusan tudja, hogy egy rekord új, vagy már létező rekord és csak módosítani kell.

 

Két dolgot kell meghatározni:

 1. Mikor fusson a reindex?
 2. Mely rekordok legyenek reindexelve?

 

Akkor kell futnia a reindexnek, ha egy adat a forrás táblában megváltozik, és azokon a rekordon, melyben az adat van.

Megvalósítás: Eseményeket definiálunk, melyek bekövetkeztekor tudjuk, hogy változtak adatok a forrás táblában. Ha az esemény bekövetkezik, akkor az adott rekordokra lefuttatjuk az indexet.

 

Indexelés megvalósítása Magento-ban

 

Flat tábla kialakítása

A flat táblát úgy kell kialakítani, hogy beszúrásnál a MySQL meg tudja állapítani, hogy új rekorddal vagy egy létező rekorddal van dolga. Erre a megoldás az egyedi index.

config.xml: Meg kell adnunk a táblánk nevét.

<entities>
  <index_table>
    <table>custom_index_table</table>
  </index_table>
</entities>

Regisztráljuk az indexelőt:

<global>
  ......
  <index>
    <indexer>
      <some_key>
        <model>module/model</model>
      </some_key>
    </indexer>
  </index>
  ......
</global>

Code: Installer-ben hozzáadjuk az unique indexet.

$table->addIndex(
  $installer->getIdxName(
    'your_namespace/your_table',
    array(
      'column1',
      'column2',
      'column3',
    ),
    Varien_Db_Adapter_Interface::INDEX_TYPE_UNIQUE
  ),
  array(
    'column1',
    'column2',
    'column3',
  ),
  array('type' => Varien_Db_Adapter_Interface::INDEX_TYPE_UNIQUE)
);

 

Ezzel semlegesítettük, hogy a rekordok többszörösen is szerepeljenek a táblában.

 

Az index folyamat megvalósítása

A tényleges függvényeket egy helper-ben valósítjuk meg.

3 függvényt kell implementálnuk:

 • runReindex($id) – privát
 • reindexAll() – publikus
 • reindexById($id) – publikus

 

Runindex metódus

 

Első körben beállítjuk az adatbázis adatptert:

$resource = Mage::getSingleton('core/resource');
$adapter = $resource->getConnection('core_write');

Ezután lekérdezzük a modellt, melyhez hozzákapcsoljuk (join) a többi táblát:

$collection = Mage::getModel('namespace/model')
  ->getCollection()
  ->removeAllFieldsFromSelect()
  ->removeFieldFromSelect('id');

A SELECT összes oszlopát kivesszük, hogy azt majd az indextáblához tudjuk igazítani. Ezután összekapcsoljuk (join) a táblákat, melyekből még szükség van adatra.

Például ORDER ITEM join:

$collection->getSelect()->joinLeft(
  array('order_item' => Mage::getSingleton('core/resource')->getTableName('sales/order_item')),
  'order_item.order_id = main_table.order_id',
  array()
);

Ezután beállítjuk a flat táblával ekvivalens oszlopneveket és oszlopsorrendet tartó struktúrát.

$columns = array(
  'column1',
  'column2',
  'column3',
);

$collection->getSelect()
  ->columns('wishlist_item.product_id AS column1')
  ->columns('GROUP_CONCAT(customer_id SEPARATOR ",") AS column2')  ->columns('SUM(wishlist_item.qty) AS column3');

Előállítjuk a flat táblát adó lekérdezést:

$select = $collection->getSelect();

Futtatjuk a lekérdezést és beszúrjuk a táblába:

$sql = $adapter->insertFromSelect($select,
  Mage::getSingleton('core/resource')->getTableName('namespace /custom_index_table'),
  $columns,
  Varien_Db_Adapter_Interface::INSERT_ON_DUPLICATE);

$adapter->query($sql);

 

Amint látjuk, a kommunikáció minimális a két alrendszer között. A PHP átadja a flat táblát visszaadó lekérdezést. A MySQL futtatja ezt és beírja az adatbázisba.

 

ReindexById metódus

A SELECT rekordjait le kell szűrni:

$collection->getSelect()->where('id = '.$id); 

 

ReindexAll

Az index táblát ürítjük. Lekérdezzük az összes rekord azonosítóját és meghívjuk a runReindex($id) metódust.

 

Események jelzése

<?php
class Namespace_Model_Model extends Mage_Sales_Model_Order_Item
{
  const ENTITY = 'namespace_model_model';

   /**
   * Before Delete
   */
   protected function _beforeDelete()
   {
     parent::_beforeDelete();

     Mage::getSingleton('index/indexer')->logEvent(
       $this, self::ENTITY, Mage_Index_Model_Event::TYPE_DELETE
     );
   }

   /**
   * Before Save
   */
   protected function _beforeSave()
   {
     parent::_beforeSave();

     Mage::getSingleton('index/indexer')->logEvent(
      $this, self::ENTITY, Mage_Index_Model_Event::TYPE_SAVE
     );
   }

   /*
   * After Save Commit
   */
   protected function _afterSaveCommit()
   {
     parent::_afterSaveCommit();

     Mage::getSingleton('index/indexer')->indexEvents(
       self::ENTITY, Mage_Index_Model_Event::TYPE_SAVE
     );
   }

   /*
   * After Delete Commit
   */
   protected function _afterDeleteCommit()
   {
     parent::_afterDeleteCommit();

     Mage::getSingleton('index/indexer')->indexEvents(
       self::ENTITY, Mage_Index_Model_Event::TYPE_DELETE
     );
   }

 }

Az adat 2 esetben változhat. Módosítás és törlés esetén, így ezekre kell az eseményeket ütemezni. Amint látjuk, a Magento megkülönbözteti az index eseményeket. A programozó belátása a későbbiekben, hogy melyik eseményeket kell figyelnie az indexelőnek.

Ha egy olyan eseményre akar feliratkozni az indexer, amely nincs jelezve, és a Magento magban (core) található, akkor felül kell írni az eredeti osztályt. Ennek az osztálynak az eredeti osztályból kell származnia.

 

Magento Indexer megvalósítás

A modulunk modell könyvtárába létre kell hozni az indexelő osztályt, amely figyeli az eseményeket és futtatja az indexelő folyamatokat. Ennek az osztálynak a Mage_Index_Model_Indexer_Abstract osztályból kell származnia.

class Namespace_Model_Indexer extends Mage_Index_Model_Indexer_Abstract

Következő lépésben fel kell iratkozni az eseményekre, ezt egy osztály tömbbe deklaráljuk:

/**
 * Index matched Entities array
 *
 * @var array
 */
protected $_matchedEntities = array(
  Namespace_Model_Model::ENTITY => array(
    Mage_Index_Model_Event::TYPE_SAVE,
    Mage_Index_Model_Event::TYPE_MASS_ACTION,
    Mage_Index_Model_Event::TYPE_DELETE
  ),
);

 

Kicsit feljebb deklaráltuk a modell eseményeit. A fenti kódból láthatjuk az osztályban található ENTITY konstans funkcióját. Ezzel azonosítjuk a modellt. Meg kell valósítani az absztrakt metódusokat:

/**
 * @return bool
 */
public function isVisible()
{
  return true;
} 

/**
 * Retrieve Indexer name
 *
 * @return string
 */
public function getName()
{
  return Mage::helper('namespace')->__('Custom indexer');
} 

/**
 * Retrieve Indexer description
 *
 * @return string
 */
public function getDescription()
{
  return Mage::helper('namespace')->__('Reorganize custom flat data');
} 

/**
 * Rebuild all index data
 */
public function reindexAll()
{
  Mage::helper('namespace/indexer')->reindexAll();
}

 

Esemény felismerés és kezelés

Ezt a _registerEvent metódus megvalósításán keresztül tudjuk megtenni.

/**
 * Register indexer required data inside event object
 *
 * @param  Mage_Index_Model_Event $event
 */
protected function _registerEvent(Mage_Index_Model_Event $event)
{
  $dataObj = $event->getDataObject();
  if($event->getType() == Mage_Index_Model_Event::TYPE_SAVE){
    $event->addNewData('id, $dataObj->getId());
  }elseif($event->getType() == Mage_Index_Model_Event::TYPE_DELETE){
    $event->addNewData('id, $dataObj->getId());
  }
}

Detektáljuk, milyen esemény történt, és hozzáadjuk az indexeléshez szükséges adatokat. Példánkban a modell azonosítót, mivel ez alapján indexelünk. De az események kezelése lehet egyedi, és igényelhet különböző adatokat.

 

Indexelés futtatás

 A tényleges indexelés a _proccessEvent metóduson keresztül történik.

/**
 * Process event based on event state data
 *
 * @param  Mage_Index_Model_Event $event
 */
protected function _processEvent(Mage_Index_Model_Event $event)
{
  $data = $event->getNewData();
  if(!empty($data['id'])){
    Mage::helper('namespace/indexer')->reindexById((int)$data['id']);
  }
}

 

Összefoglalás

A gyorsaság optimalizálása minden rendszer esetében az elsődleges szempontok között szokott lenni. (Kivéve a banki alkalmazásokat, ahol a biztonság az egyetlen szempont.) A flat táblák a megjelenítés gyorsaságát tudják biztosítani, mellyel már van egy piros pontunk a felhasználónál.

Használatuk összetett entitások esetén javasolt, ahol nagyon sok táblában van az információ. Mivel a szűk keresztmetszetet az adatbázis szegmens okozza, így a problémát itt kell kezelni, és a szegmensek között a kommunikációt minimalizálni kell. A flat táblák használatának előnye a gyorsaság, mellyel elérjük, hogy a felhasználó kényelmesen tudja böngészni oldalunkat, és gyorsan megtalálja, amit keres.

 

267 válaszok
 1. lm360.us says:

  Historically, a limited discernment of the physiologic chemical mechanism of erections qualified the treatment
  of ED to vacuum-tightness devices, corrective implants,
  intracavernosal injections, and intraurethral
  suppositories.4 Since its advent, the class of agents known as
  type-5 phosphodiesterase (PDE5) inhibitors has revolutionized
  the management of ED. PDE5 inhibitors get get the first-air therapy for ED,
  as suggested by the American Urological Connection (AUA) and the European Affiliation of Urology http://lm360.us/

 2. zortilonrel says:

  I’m not sure why but this site is loading very slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

 3. pozamkamtug says:

  Когда обычный человек сталкивается с тем что потерял ключи или замок был случайно или умышленно выведен из строя мы готовы прийти на помощь и вскрыть ваш замок. Вскрытие замков может происходить как с помощью слесарного инструмента, так и профессиональных отмычек – это зависит от типа замка, его модели и каждый наш мастер знает как работать с тем или иным видом замка. Все что вам нужно сделать – это оформить вызов и подождать некоторое время прибытия мастера по замкам. Мастер поедет к вам обязательно, в каждом районе Москвы работает по несколько мастеров по вскрытию замков от нашей компании. После вскрытия замка мы поможем вам в закупке комплектующих и установке нового более надежного замка для вашей двери.

  вскрытие замков отзывы

 4. Jamesreers says:

  САмое эффективное для продаж – Pinterest. Dbltj – Сотни Продаж на Etsy, amazon, ebay, shopify за 2 месяца при ср.цене чека 300 usd https://youtu.be/GNOZtXGGM-I

 5. Stephenmomma says:

  Посетители, выбирающие игру на реальные ставки, наверняка сталкивались с бонусными предложениями. Новые бездепозитные онлайн-казино с бонусами за регистрацию на сайте – https://www.888academ.com/casino.html Мы размещаем только проверенные и надежные казино, в которых играем сами.

 6. Appeahlab says:

  The cleansing business accomplishes cleansing of areas of different sizes as well as configurations.

  We supply professional the maid company for personal clients. Using European tools and also licensed devices, we attain maximum results and also offer cleaning in a short time.

  The business’s professionals offer cleansing with the assistance of contemporary technologies, have special devices, as well as likewise have actually accredited cleaning agents in their toolbox. Along with the above benefits, wines supply: positive prices; cleaning quickly; premium quality results; greater than 100 positive testimonials. Cleaning offices will certainly aid keep your office in order for the most effective job. Any type of business is exceptionally crucial atmosphere in the team. Cleaning up services that can be gotten cheaply now can aid to arrange it and give a comfy area for labor.

  If essential, we leave cleaning the kitchen 2-3 hours after placing the order. You get cleaning as soon as possible.

  We offer price cuts for those who utilize the service for the first time, in addition to beneficial regards to participation for normal clients.

  We give premium cleansing for huge enterprises and tiny companies of different instructions, with a price cut of up to 25%.

  Our pleasant team offers you to get accustomed with beneficial terms of participation for company clients. We properly approach our activities, tidy utilizing expert cleaning products and also specific equipment. Our staff members are educated, have clinical books and also recognize with the nuances of eliminating complex as well as hard-to-remove dirt from surfaces.

 7. LarrydiacY says:

  Преимущества онлайн казино очевидны для всех, кто хотя бы раз пробовал играть в интернет казино. Подборка лучших бездепозитных бонусов и фриспинов за регистрацию в онлайн казино 2020 года – https://all.casino-profit.pro/freespins.html

 8. GlennNer says:

  Предположим, вы обладатель нового вебсайта, который имеет приятный современный дизайн, удобную навигацию и полезную для покупателей рекламную информацию. Но гостей нет. Что делать? Если у вас есть собственный бизнес мы поможем вам создать продающийся сайт. Науке давно известно, ни одно реальное либо виртуальное предприятие не может продвигаться независимо. Отдельной торговой фирмы нужна поддержка в приобретении популярности, а во Мировой компьюторной сети без нее решительно не обойтись из-за бешеной конкуренции.Мы занимаемся разработкой облачного сервиса . Мы готовы запустить хороший интернет магазин в течение 10 рабочих дней. Не беря в расчет предоставления полных интернет-ресурсов, мы предоставляем обслуживание по технической сопровождения: своевременное продление хостинга и доменного имени, добавление наполнения на веб-сайт, публикация известий. Наши услуги дадут возможность вам стать фаворитом на горизонтах сети интернета.

  буржунет сео

 9. berkey says:

  For latest information you have to pay a quick visit the web and on world-wide-web I found this site as a finest web page for latest updates.|

 10. WilliamAmaft says:

  секс на массаже скрытая камера, размещенные на нашем ресурсе, настолько прекрасны, что выбор будет сделать совсем не просто, но выбрав самую развратную красотку-путану, она воплотит в реальность самые смелые сексуальные фантазии.

 11. Leonardnak says:

  САмое эффективное для продаж – Pinterest. Смотрите Видео пример продаж: Сотни Продаж на Etsy, amazon, ebay, shopify за 2 месяца при ср.цене чека 300 usd https://youtu.be/GNOZtXGGM-I

 12. CurtisEdifs says:

  Hi,

  I am contacting you today because i have Jackpotbetonline.com site for advertising.

  Please check the website where you place link or article post.

  Jackpotbetonline.com are evryday updated & have good Domain Autority (DA=62) & Good Domain Rating (DR=72).

  The Following advertising Options are available:

  Text Link Space
  Article post (Max of 3 links per article)
  Advertising Banner Space (460×60 or 250×250)
  Best ” Online casino Slots ” Review

  Regards,

 13. HelpBot24Gex says:


  Валидный материал специально для брута -+- спама и остальных Ваших задач.
  Мгновенное получение онлайн. Онлайн Телеграм бот автопродаж @BlackFriday24_bot
  Сейчас имеется листы в формате mail/пасс с доступом по ИМАП / POP3 / SMTP
  Mail базы многих государств для рассылки Ваших предложений / спама
  С нами Полезно работать!
  Постоянным клиентам существенные скидки!
  Стабильно в ассортименте новые банки данных, а дополнительно инструментарий для их более успешного использования
  На случай если нужны выборки по определенным странам, обращайтесь по контактным данным телеграм бота
  Получение в режиме сразу по завершении оплаты. Посодействуем с требуемым приватным софтом

 14. BGTundox says:

  В этот Роллс Ройс мы сделали мультимедийную систему. https://www.youtube.com/watch?v=r2KTgXCu5W8 Которая может делить на два разных приложения. Любые приложения для нее вы можете скачать, поставить их на рабочий стол и пользоваться ими с удовольствием.
  При включении задней передачи всегда будет в приоритете оригинальная система парковки. Весь функционал сохраняется, все штатное без изменений. В любой момент можете перейти в штатную систему, что-то там изменить или настроить и опять провалиться в мир современного мультимедиа. Весь родной функционал сохраняется, все оригинальное без изменений. Так же установили видеорегистратор на его родное место

Trackbacks & Pingbacks

 1. tijuana pharmacy viagra

  buy viagra nyc

 2. viagra tablets price in pakistan

  viagra pills online

 3. viagra price comparison

  viagra 50mg

 4. cialis effectiveness

  generic cialis next day delivery

 5. walmart cialis

  walmart price for cialis

 6. viagra denver

  shoppers drug mart viagra

 7. walgreens cialis price

  brand cialis

 8. buy viagra

  viagra without a doctor prescription

 9. viagra szerint:

  viagra generic

  viagra price

 10. buy viagra

  viagra generic

 11. otc viagra szerint:

  generic viagra names

  viagra alternative

 12. cialis professional

  cialis online

 13. tadalafil lilly

  buying cialis online

 14. other szerint:

  … [Trackback]

  […] Read More Information here to that Topic: aionhill.com/hu/magento-indexelo-implementacio-egyedi-flat-tablahoz/ […]

 15. … [Trackback]

  […] Find More here to that Topic: aionhill.com/hu/magento-indexelo-implementacio-egyedi-flat-tablahoz/ […]

 16. … [Trackback]

  […] Here you can find 96097 additional Info on that Topic: aionhill.com/hu/magento-indexelo-implementacio-egyedi-flat-tablahoz/ […]

 17. … [Trackback]

  […] Find More Information here to that Topic: aionhill.com/hu/magento-indexelo-implementacio-egyedi-flat-tablahoz/ […]

 18. … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: aionhill.com/hu/magento-indexelo-implementacio-egyedi-flat-tablahoz/ […]

 19. unicvvshop szerint:

  … [Trackback]

  […] Find More on to that Topic: aionhill.com/hu/magento-indexelo-implementacio-egyedi-flat-tablahoz/ […]

 20. … [Trackback]

  […] Read More Info here on that Topic: aionhill.com/hu/magento-indexelo-implementacio-egyedi-flat-tablahoz/ […]

 21. … [Trackback]

  […] Information on that Topic: aionhill.com/hu/magento-indexelo-implementacio-egyedi-flat-tablahoz/ […]

 22. … [Trackback]

  […] There you can find 72902 more Info on that Topic: aionhill.com/hu/magento-indexelo-implementacio-egyedi-flat-tablahoz/ […]

 23. cialistodo.com szerint:

  cialistodo.com

  Hogyan fejlessz extrém gyors Magento indexelő megoldást? – aionhill.com

 24. buy hydroxychloroquine online

  Hogyan fejlessz extrém gyors Magento indexelő megoldást? – aionhill.com

 25. chloroquine brand name

  Hogyan fejlessz extrém gyors Magento indexelő megoldást? – aionhill.com

 26. viagra information

  Hogyan fejlessz extrém gyors Magento indexelő megoldást? – aionhill.com

 27. generic ventolin szerint:

  generic ventolin

  Hogyan fejlessz extrém gyors Magento indexelő megoldást? – aionhill.com

 28. buy ciprofloxacin

  Hogyan fejlessz extrém gyors Magento indexelő megoldást? – aionhill.com

 29. viagra pills for sale usa

  Hogyan fejlessz extrém gyors Magento indexelő megoldást? – aionhill.com

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.